Registratie van alarmsystemen

Vanaf 1 september 2009 is iedereen die een alarmsysteem tegen inbraak heeft (dus ook bestaande installaties moeten alsnog online gemeld worden), bij wet verplicht dit te registreren. De registratie kan enkel online gebeuren via de site www.police-on-web.be. Je hebt hiervoor jouw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Bij de registratie moet je onder andere het volgende opgeven:

  • de gegevens van de gebruiker van het alarmsysteem
  • het exacte adres
  • de aard van het pand (rijwoning, fabriek …)
  • de aard van het risico van de plaats (juwelier, krantenwinkel, apotheek …)
Registratie van alarmsystemen

Deze maatregel laat de politie toe om bij echt alarm efficiënt en doelgericht op te treden. Wanneer de politie een oproep binnenkrijgt, kunnen ze via de databank alle nodige gegevens opvragen en onmiddellijk bepalen hoe ze de interventie moeten organiseren. Een interventie voor een noodoproep van een wapenwinkel vraagt bijvoorbeeld een andere aanpak dan voor een rijwoning.

Wie aangesloten is bij een meldkamer hoeft hiervoor niets te doen. Deze doen de registratie voor hun klanten. Voor technische problemen met de online registratie via www.police-on-web.be kan je terecht bij de helpdesk van de FOD voor Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) op het nummer 078 15 03 11 (keuze 4).

Camerabewaking

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • de orde te handhaven

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet naleven.

Wanneer je een bewakingscamera wilt plaatsen en gebruiken, moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

Op deze regeling zijn twee uitzonderingen:

  • Bewakingscamera's die geregeld zijn door een bijzondere wetgeving zoals bijvoorbeeld de voetbalwet.
  • Bewakingscamera's op de arbeidsplaats; in de privésector moet dan cao nr.68 worden nageleefd.
Camerabewaking

Aangifte
Als je een bewakingscamera plaatst, dan moet u de politiediensten daarvan op de hoogte brengen. Op de website www.aangiftecamera.be kunt u gratis een aangifte voor camerabewaking indienen.

Meer informatie
Op de website BeSafe.be vind u richtlijnen over de plaatsing van bewakingscamera’s en bewaring en gebruik van de gemaakte beelden.

Jouw veiligheid, onze zorg

Offerte aanvragen